20 Νοε 2018

Ο Φάκελος της Κύπρου (έρευνα για τα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την τουρκική εισβολή του 1974)Η Βουλή των Ελλήνων σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων (της Κύπρου) κυκλοφόρησαν σε πολύτομη έκδοση τους πρώτους τόμους για τον Φάκελο της Κύπρου. Τα στοιχεία δηλαδή που αφορούν τα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά υπάρχουν και κάποια τα οποία μέχρι τώρα θεωρούνταν «απόρρητα» και φυλάσσονταν στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών Ελλάδας και Κύπρου καθώς και στα αρχεία του Ελληνικού Στρατού και της Εθνικής Φρουράς.

Η συγκέντρωση και η καταγραφή των στοιχείων είναι προϊόν έρευνας στην οποία έλαβαν μέρος και ιστορικοί – ακαδημαϊκοί και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, καταθέσεις και συνεντεύξεις εμπλεκόμενων στα γεγονότα προσώπων. Η έρευνα έρχεται να συμπληρώσει προηγούμενη προσπάθεια που ξεκίνησε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου (το πόρισμα της οποίας ενσωματώνεται στην παρούσα έρευνα). 
Σημειώνεται ότι η προσπάθεια για «άνοιγμα» του Φακέλου της Κύπρου ξεκίνησε στη Βουλή των Ελλήνων από το 1986. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλή των Ελλήνων, από το 1986, επίσης ενσωματώθηκαν στην παρούσα έρευνα.

Ο φάκελος θα παραδίδεται στη δημοσιότητα σε τόμους.

Μέχρι τώρα έχουν δημοσιευτεί οι πρώτοι 4 τόμοι οι οποίοι διατίθενται δωρεάν, online, στο κοινό:

Τόμος Α΄ Τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων. - http://www.parliament.cy/images/media/redirectfile/fakelos_kyprou_tomos1.pdf

Τόμος Β΄ Τα διαδικαστικά της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων. - http://www.parliament.cy/images/media/redirectfile/fakelos_kyprou_tomos2.pdf

Τόμος Γ΄ Πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων Συνεδριάσεις: 2 Ιουλίου έως 22 Ιουλίου 1986 Φάκελοι 1­8. - http://www.parliament.cy/images/media/redirectfile/fakelos_kyprou_tomos3.pdf

Τόμος Δ΄ Πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων Συνεδριάσεις: 29 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου 1986 Φάκελοι 9­12. - http://www.parliament.cy/images/media/redirectfile/fakelos_kyprou_tomos4.pdf

Φάκελος Κύπρου. Αθήνα & Λευκωσία: Βουλή των Ελλήνων & Βουλή των Αντιπροσώπων (Κυπριακή Δημοκρατία), 2018- .

Οι τόμοι είναι διαθέσιμοι εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: