3 Νοε 2013

Η μικρασιατική εκστρατεία στον κυπριακό τύπο

            
Η μικρασιατική εκστρατεία στον κυπριακό τύπο: η μαρτυρία του "Νέου έθνους": Νοέμβριος 1918 - Σεπτέμβριος 1922 / Χρήστος Αλεξάνδρου. Αθήνα: Ιωλκός, 2013.

Ο ιστορικός - ερευνητής Χρήστος Αλεξάνδρου παρουσιάζει μέσα από τα φύλλα της κυπριακής εφημερίδας «Νέον Έθνος» την ιστορία της μικρασιατικής εκστρατείας   από τον Νοέμβριο του 1918 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1922.  
Η συμβολή του συγγραφέα, ο οποίος εργάστηκε μελετώντας το πρωτογενές υλικό της εν λόγω εφημερίδας, έγκειται στο γεγονός ότι μας δίνει τα ιστορικά γεγονότα μέσα από μια κυπριακή ματιά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος που η φιλοβασιλική η εφημερίδα «Νέον Έθνος»,  (η οποία κυκλοφόρησε από το 1893 έως το 1934) αντιμετώπισε τα γεγονότα αλλά και τον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
Μέσα από το βιβλίο αναδεικνύεται και ο πόθος των Ελλήνων της Κύπρου οι οποίοι πίστεψαν ότι οι αρχικές στρατιωτικές επιτυχίες της Ελλάδας θα βοηθούσαν και τους ίδιους να ενωθούν με την Ελλάδα.
  

Από το οπισθόφυλλο:


Η συμβολή του Τύπου στη μελέτη διαφόρων όψεων της νεότερης Ιστορίας αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική ερευνητική παράμετρο. Μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό δε χρησιμεύει τόσο στο να εξακριβωθούν επακριβώς μεγάλα γεγονότα όσο το να φωτιστεί ο αντίκτυπός τους στην κοινωνία, να αποκαλυφθούν λανθάνουσες ιδεολογικές τάσεις και γενικότερα το δημόσιο αίσθημα.

Αυτό κυρίως επιχειρείται και στο βιβλίο του μελετητή Χρήστου Αλεξάνδρου. Το "Νέον Έθνος", μια φιλοβασιλικού προσανατολισμού εφημερίδα στην κατεχόμενη από τους Βρετανούς Κύπρο, με έντονο το πνεύμα του μεγαλοϊδεατισμού καταγράφει βήμα προς βήμα τη Μικρασιατική Εκστρατεία καθώς και τις ενδοελληνικές εξελίξεις.

Η μελέτη των σελίδων της επεφύλαξε διάφορα συμπεράσματα, αναμενόμενα και μη. Ταυτόχρονα αποκάλυψε την ένταση των επιδράσεων που τα γεγονότα είχαν στην Κύπρο, αφού οι Έλληνες του νησιού έκριναν την όλη συγκυρία ως πολύ ευνοϊκή για την Ένωσή τους με την Ελλάδα και επεδίωξαν να σπρώξουν τις εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: