31 Μαρ 2021

Η πρώτη Ενωτική προκήρυξη του Κυπριακού λαού (Δεκέμβριος 1821)

Θεοφύλακτος (Θεόφιλος) Θησεύς

Μετά τις τραγικές σφαγές του Ιουλίου 1821 από τους Τούρκους κατακτητές και αφού οι Κύπριοι ηγέτες δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν φιρμάνι για να σταματήσουν οι λεηλασίες, όσοι πρόκριτοι και κληρικοί γλύτωσαν φυγαδεύτηκαν. Κάποιοι από αυτούς, βρήκαν καταφύγιο στη Ρώμη και κατέβαλαν προσπάθειες για να εντάξουν την Κύπρο στη διαδικασία απελευθερωτικού Αγώνα, όπως ακριβώς συνέβαινε στην Ελλάδα. Εκεί, αποφάσισαν να γράψουν ένα κείμενο το οποίο απηύθυνε έκκληση στην πολιτισμένη Ευρώπη να κάνει κάτι επιτέλους για να σταματήσει η πολυετής κατάκτηση της Κύπρου και οι βαναυσότητες κατά του λαού της. Η προκήρυξη που γράφτηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1821, λογίζεται ως η πρώτη ενωτική προκήρυξη του κυπριακού λαού:

«Νoµίζωµεv εvώπιov Θεoύ και αvθρώπωv ότι έχoµεv κάθε δίκαιov vα µη γvωρίζωµεv πλέov διά διoίκησιv τoυς αιµoβόρoυς τoύτoυς ληστάς, αλλά συµφώvως µε τoυς λoιπoύς αδελφoύς ηµώv Ελληvας θέλoµεv πρoσπαθήσει διά τηv ελευθερίαv της ειρηvικής ηµώv πάλαι µεv µακαρίας ήδη δε τρισαθλίας vήσoυ Κύπρoυ «Δεν γvωρίζωµεv πλέov διά διoίκησιv τoυς αιµoβόρoυς τoύτoυς ληστάς»

Την προκήρυξη υπέγραφαν ο έξαρχος Ιωαννίκιος (αργότερα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου), ο αρχιμανδρίτης Θεόφύλακτος (ή Θεόφιλος) Θησεύς και ο αδελφός του Νικόλαος Θησεύς (συγγενείς του εκτελεσθέντος αρχιεπίσκοπου Κυπριανού) καθώς και ο Τριμιθούντος Σπυρίδωνος. Ταυτόχρονα, ο Νικόλαος Θησεύς, είχε εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί ως πληρεξούσιος για την προετοιμασία στρατιωτικής δύναμης (εθελοντικού ή μισθοφορικού στρατού) ο οποίος θα στελνόταν στην Κύπρο για την απελευθέρωσή της. Για αυτόν τον λόγο χρειάζονταν λεφτά και έτσι ξεκίνησε η αναζήτηση σύναψης δανείου. Σε αυτήν την προσπάθεια σημαντική ήταν η βοήθεια των Δημήτριου de Wintz (Μαυροβούνιος στρατηγός), Robert Peacock (Άγγλος φιλέλληνας) καθώς και η συναίνεση της Ελληνικής Επαναστατικής Κυβέρνησης. Εμπόδιο όμως στάθηκε ο γενικός γραμματέας της Φιλελληνικής Εταιρείας του Λονδίνου Ιωάννης Βάουρινγκ. Η προσπάθεια δανεισμού και δημιουργίας στρατού τελικά ναυάγησε. Οι προσπάθειες για απελευθέρωση της Κύπρου και η συμμετοχή των Κυπρίων στην Επανάσταση του 1821, συνεχίστηκαν πάντως έως το τέλος του Αγώνα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: