4 Οκτ 2013

Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο χείλος του γκρεμού (συλλογή υπογραφών)


Οκτώβριος 3, 2013
Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο χείλος του γκρεμού
Ημερομηνία έναρξης συλλογής υπογραφών: 2 Οκτωβρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Εν όψει των ραγδαίων εξελίξεων που δρομολογεί η πρόσφατη ΚΥΑ (ΚΥΑ Αριθ. 135211/B2/23-9-2013, ΦΕΚ Β 2384/24-9-2013), η οποία θέτει σε διαθεσιμότητα, μεταξύ άλλων, και 94 βιβλιοθηκονόμους-μέλη των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8 Ιδρυμάτων, καθώς και άλλο προσωπικό υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων πιθανότατα και των ελαχίστων που υποστηρίζουν τις σημαντικές κεντρικές υπηρεσίες του ΣΕΑΒ (διαπραγμάτευση-διαχείριση των ηλεκτρονικών συνδρομών, Συλλογικό Κατάλογο, Διαδανεισμό), ο Σύνδεσμος διαπιστώνει ότι ευρίσκεται στα πρόθυρα πλήρους αδυναμίας παροχής των υπηρεσιών του στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.
Επιπλέον, διαπιστώνει ότι οι Κεντρικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες των 8 Ιδρυμάτων από τις οποίες αφαιρείται προσωπικό, θα αναγκασθούν να μειώσουν ή και να διακόψουν πολλές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (ηλεκτρονικές και επιτόπιες υπηρεσίες προς τους χρήστες, προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών, εξυπηρέτηση εξωτερικών χρηστών), ενώ ορισμένα παραρτήματα (βιβλιοθήκες σχολών ή/και τμημάτων) θα σταματήσουν να λειτουργούν λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού.

Επίσης, επισημαίνεται ότι διακυβεύεται και η βιωσιμότητα των πολλών και σημαντικών νέων υπηρεσιών, οι οποίες έχουν δρομολογηθεί από τα εν εξελίξει έργα ΕΣΠΑ, των Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, όπως αυτές του Συνεργατικού Καταλόγου, των Ιδρυματικών Αποθετηρίων και των Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές, μετά το πέρας των έργων, σχεδιάζεται να υποστηρίζονται αποκλειστικά από το υφιστάμενο προσωπικό των Βιβλιοθηκών.
Τέλος ο ΣΕΑΒ εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση σε όσους από τους επί μακρόν συνεργάτες του απειλούνται από το φάσμα της απόλυσης και της ανεργίας.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί άμεσα ένα σκληρό, άδικο και εν πολλοίς αδικαιολόγητο σχέδιο «διαθεσιμότητας-κινητικότητας» στα οκτώ (8) μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Το σχέδιο προβλέπει αναγκαστικές μετακινήσεις και πιθανές απολύσεις, οι οποίες κατά μέσο όρο ανέρχονται περίπου στο 30% του υπάρχοντος προσωπικού των ιδρυμάτων. Η εν λόγω «διαθεσιμότητα - κινητικότητα» αποτελεί μεν μέρος του λεγόμενου σχεδίου «αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα», έχει όμως προταθεί και εξειδικευθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες των οκτώ πανεπιστημίων. Στο υπό απομάκρυνση προσωπικό περιλαμβάνονται 94 βιβλιοθηκονόμοι, καθώς και άλλο διοικητικό-τεχνικό προσωπικό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η συγκεκριμένη πράξη μπορεί να καταστρέψει ανθρώπινες ζωές και, σίγουρα, διαλύει το ηθικό του προσωπικού όλων των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ενώ θα έπρεπε να ανταμείβονται για τις καινοτομίες που ανέπτυξαν τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Ελλάδα βελτιώνοντας σημαντικότατα και επεκτείνοντας τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών, αντιθέτως εξαναγκάζονται να απομακρυνθούν από αυτές και να λησμονηθούν. Η απόφαση για την παραπάνω πολιτική είναι πιθανό να πηγάζει από την εσφαλμένη αντίληψη μερικών ότι οι βιβλιοθηκονόμοι δεν είναι πλέον απαραίτητοι, καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες βιβλιοθηκών σήμερα παρέχονται ηλεκτρονικά. Όλοι αυτοί αγνοούν πλήρως ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαδικτύου, σχεδιάζονται, υλοποιούνται και συντηρούνται από πλήθος ανθρώπινων ψυχών που εργάζονται πίσω από τα πληκτρολόγια, σημαντικός αριθμός των οποίων ανήκουν σε προσωπικό των βιβλιοθηκών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: