3 Οκτ 2014

Το συγκλονιστικό άρθρο του Σπύρου Παπαγεωργίου για την αποχώρηση της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο (1η Δεκ. 1967)

Λεπτομέρεια φωτογραφίας και το εξώφυλλο του βιβλίου του 
«Από την ΕΟΚΑ στην ΕΟΚΑ Β» (Εκδόσεις Επιφανίου) 
Τον Νοέμβριο του 1967 αποφασίστηκε από τις πολιτικές ηγεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο η αποχώρηση της Ελληνικής Μεραρχίας (η οποία βρισκόταν εγκατεστημένη στο νησί και έδινε μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα στους Έλληνες της Κύπρου).
Για το γεγονός αυτό, ο δημοσιογράφος Σπύρος Παπαγεωργίου, έγραψε την 1η Δεκ. 1967 στην εφημερίδα Πατρίδα, ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα και συγκινητικά άρθρα του:

«Η λόγχη θα αποσυνδεθή από τας κάννας των όπλων. Ο δείκτης της χειρός θα παύση να ψαύη το κοίλον της σκανδάλης. Το βλέμμα θα παύση να πυρπολή τον στόχον μέσω του οφθαλμιδίου και του στοχάστρου του όπλου. Οι μυς θα χαλαρωθούν και η λεβέντικη στάσις της εφορμήσεως κατά του εχθρού θα γίνη μια παθητική στάσις αναπαύσεως. Το μέτωπον θα παύση να προκαλή δια της ακτινοβολίας του τον ήλιον.
Φεύγει, λοιπόν, ο Ελληνικός στρατός από την Κύπρον, εις την οποίαν εστάλη με την ιστορικήν αποστολήν να την ενώση μετά της Μητρός Ελλάδος. Και δεν είναι ούτε νικητής ή νικημένος εις το πεδίον της τιμής. Τα όπλα ουδέ εξεπυρσοκρότησαν. Αι κάνναι των δεν εμελανώθησαν από την καύσιν της πυρίτιδος.
Διαλύεται η Εθνική Φρουρά. Τα όπλα που εστιλβώθησαν και συνετηρήθησαν διά τον πόλεμον θα συλλεγούν και θα τεθούν υπό κηδεμονίαν των κυανοκράνων. Τα όπλα που έκαναν τον εχθρόν να ριγήση με την παγεράν λάμψιν της λόγχης των θα γνωρίσουν τώρα το γλοιώδες «γράσσο» της συντηρήσεως και θα εναποτεθούν εις κιβώτια.
Αλλ’ ημείς αθεράπευτοι λάτρεις της Ελλάδος και μανιώδεις ερευνηταί της Εθνικής Ιστορίας, δεν ευρίσκομεν ανάλογον προηγούμενον. Προηγούμενον εξαθλιώσεως εις τόσην έκτασιν. Και με ποιόν τρόπον! Με ένα φύσημά της η Τουρκία κυριολεκτικώς μας εξεπουπούλιασε. Χωρίς στρατόν, χωρίς όπλα, δίχως Διγενή, χωρίς Εθνικόν εγωισμόν και γόητρον καταντήσαμεν!
Και χειροκροτούν: Τούρκοι, Κυπριακή Κυβέρνησις, ΑΚΕΛ, Ρώσοι και ποικίλοι ανά τον κόσμον ανθέλληνες. Πανηγυρίζουν δια την ανέλπιστον νίκην των. Δια τον θρίαμβόν των που εξησφαλίσθη χωρίς ουδέ πυροβολισμός να ριφθή.
Τα φερέφονα των εκμαυλιστών ας προσπαθούν να μας πείσουν ότι τάχα ουδέν εχάθη. Ημείς, και μαζί μας πλέον και η πλειονότης του λαού, αντιλαμβανόμεθα ότι η ατιμωτική συνθηκολόγησις και παράδοσις προδικάζουν από τούδε την πολιτικήν λύσιν του Κυπριακού. Την λύσιν την οποίαν δια φιρμανίου θα προσπαθήσει να επιβάλει στους ραγιάδες η Άγκυρα.
Προς τα γενναία τέκνα της Μητρός Ελλάδος των οποίων αντιλαμβανόμεθα το απύθμενον ψυχικόν χάσμα επί τη ακούσια αποχωρήσει των, οφείλομεν τους ύστατους ύμνους. Ομιλεί τώρα η αδελφική καρδιά προς αδελφούς απαγομένους κυριολεκτικώς. Ομιλεί η καρδιά και ανοίγουν οι κρουνοί των οφθαλμών: Αδέλφια, στο καλό. Υπήρξατε άριστοι. Επί τετραετίαν εζήσαμεν μαζί αξέχαστες στιγμές και υφάναμεν όνειρα που ηφάνισεν η αναξιότης και μηδαμηνότης άλλων. Δεχθείτε τους τελευταίους ασπασμούς και τας ευγνώμονας ευχαριστίες μας. Μας αφήνετε αναμνήσεις και δύναμιν σωμάτων και χαρακτήρων. Μας αφήνετε και κάτι πλέον πολύτιμον: κάποιους τάφους. Διότι ευτυχώς το τουρκικόν φιρμάνι ουδέν προνοεί δια την ανασκαφήν των τάφων και μετακομιδήν των οστών του Πούλιου, του Καποτά και του Παπαγεωργίου που έγιναν διάτρητοι από τας τουρκικάς σφαίρας και των άλλων Ελλαδιτών που παρεμόρφωσαν αι βόμβαι ναπάλμ εις την Τηλλυρίαν και ετάφησαν εις κοινούς τάφους. Αυτοί θα μείνουν αιωνίως εδώ. Έπεσαν δι' ημάς αυτοί. Είναι δικοί μας. Θα κρατήσωμεν τουλάχιστον αυτούς. Μας χρειάζονται αυτοί οι τάφοι δια να εξαποστέλλουν εσαεί ουρανομήκη την κραυγήν: Ζήτω η Ένωσις. Ο αγών τώρα αρχίζει...»

Το άρθρο δημοσιεύεται και στο βιβλίο υποστράτηγου Ε.Α., Κωνσταντίνου Ε. Νούσκα: Ένα ηφαίστειο στην Μεσόγειο: το Κυπριακό ζήτημα χθές και σήμερα (1990), σ. 113-115, κάτω από το κεφάλαιο «Η Ελληνική Μεραρχία φεύγει από την Κύπρο».

*Ο Σπύρος Παπαγεωργίου εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε πολλές εφημερίδες στη Κύπρο (μεταξύ των οποίων οι εφημερίδες Πατρίς και Σημερινή.  Από το 1975 και μετά, ήταν αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Εστία» στην Αθήνα. Νεαρός υπηρέτησε στις τάξεις της ΕΟΚΑ, από την αρχή του αγώνα μέχρι το τέλος και στην τουρκανταρσία του 1963-64, εντάχθηκε στην εθελοντική εθνοφρουρά και υπηρέτησε στον Πενταδάκτυλο και στις μάχες της Πάφου. 
Στο ποιητικό έργο του Σπύρου Παπαγεωργίου, ανήκει και η «Αγία Τηλλυρία», την οποία μελοποίησε ο αείμνηστος Γιώργος Κοτσώνης.

Διαβάστε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: