24 Ιαν 2022

Ανθολογία "Δύο αιώνες επώνυμης κυπριακής ποίησης (1837-2021)"


Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής κυκλοφόρησε την ανθολογία Δύο αιώνες επώνυμης κυπριακής ποίησης ‒ Ανθολογία (εισαγωγή – γενική επιμέλεια: Λεωνίδας Γαλάζης, ανθολόγηση και επιμέλεια: ομάδα φιλολόγων, Λευκωσία, 2021). 

Στο βιβλίο, που εκτείνεται σε 435 σελίδες, ανθολογούνται ποιήματα 332 ποιητών και ποιητριών. Τα ποιήματα του τόμου πλαισιώνονται από αναλυτική εισαγωγή, θεματικό ευρετήριο, γλωσσάριο κυπριακής διαλέκτου και ευρετήριο ποιητών / ποιητριών. 

Σημειώνεται ότι το πρώτο ποίημα της Ανθολογίας, «Ύμνος προς την Μ. Βασίλισσαν της Ελλάδος Αμαλίαν» (1837) του Μάρκου Ανδρεάδη (1804-1878), που λάνθανε μέχρι πρόσφατα και εντοπίστηκε από τον επιμελητή της έκδοσης στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, περιλαμβάνεται για πρώτη φορά σε Ανθολογία Κυπριακής Ποίησης.

Το βιβλίο Δύο αιώνες επώνυμης κυπριακής ποίησης (1837-2021) συνιστά μια νέα αποτύπωση της γραμματολογικής συνέχειας και ανάδειξη της θεματικής ποικιλίας της ποίησής μας, ενώ παράλληλα σε αυτό παρουσιάζονται οι νέες ποιητικές φωνές και οι τάσεις της κυπριακής ποίησης της πρώτης εικοσαετίας του 21ου αιώνα, πλάι στις παλαιότερες ποιητικές φωνές. Η ανθολογία αποτελεί συνέχεια προηγούμενων γενικών ανθολογιών κυπριακής ποίησης, σε κάθε μία από τις οποίες υιοθετήθηκαν ξεχωριστά κριτήρια για το χρονολογικό εύρος της ανθολόγησης και για την επιλογή των ποιημάτων.

Η Ανθολογία, η τέταρτη κατά σειρά έκδοση του Ο.Λ.Κ. (ίδρ. 2019), είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας. Η επιλογή και η συγκέντρωση των ποιημάτων έγινε από τετραμελή ομάδα ανθολόγησης, τους Ανδρέα Αντζουλή, Λεωνίδα Γαλάζη και Κυριάκο Ιωάννου, διδάκτορες νεοελληνικής φιλολογίας, και τον Ανδρέα Γεωργαλλίδη, διδάκτορα Φιλοσοφίας. Το έργο της ομάδας ανθολόγησης συνέδραμε τετραμελής ομάδα επιμέλειας, υπό τη γενική ευθύνη και εποπτεία του Λεωνίδα Γαλάζη. Στην ομάδα επιμέλειας συμμετείχαν οι: Γεωργία Γαλάζη, φιλόλογος, Σταυρούλα Μπίου και Γαβριέλλα Παναγή, υποψ. διδάκτορες Νεοελληνικής Φιλολογίας, και Βασιλική Σελιώτη, διδάκτωρ Παιδαγωγικής.

Το σχέδιο του εξωφύλλου φιλοτέχνησε ο χαράκτης Γιώργος Α. Κωνσταντίνου.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με χορηγία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Λ.Κ.


Τα ποιήματα στην ανθολογία ακολουθούν χρονολογική σειρά, βασισμένη στην ημερομηνία γέννησης το κάθε ποιητή. Στο τέλος υπάρχει αλφαβητικό ευρετήριο, ενώ γίνεται και κατηγοριοποίηση των ποιημάτων ανάλογα με τη θεματική τους κατηγορία.

* Στον τόμο φιλοξενείται και το δικό μου ποίημα με τίτλο "Απόσταση" το οποίο κατατάσσεται στη θεματική κατηγορία "Κοινωνική και πολιτική αμφισβήτηση / καταγγελία". Δεν υπάρχουν σχόλια: