10 Σεπ 2015

Περί Σχολικών Βιβλιοθηκών

Σε όλες τις αναπτυγμένες  χώρες όπου η παιδεία και ο πολιτισμός αποτελούν προτεραιότητα του κράτους συναντούμε σύγχρονες βιβλιοθήκες όλων των ειδών. Ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης οι σχολικές βιβλιοθήκες αποτελούν ένα βασικό πυλώνα του εκπαιδευτικού οικοδομήματος. Στις εν λόγω χώρες οι σχολικές βιβλιοθήκες  είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν τη δική τους θέση στο σχολικό πρόγραμμα. Στηρίζουν το έργο του δασκάλου προσφέροντας πολλαπλές πηγές πληροφόρησης (έντυπες και ηλεκτρονικές), εφοδιάζουν τα παιδιά με δεξιότητες σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών και την έρευνα, και γενικά προάγουν την δια βίου μάθηση και την φιλαναγνωσία των μαθητών.
Βασική προϋπόθεση βέβαια για να μπορέσουν οι σχολικές βιβλιοθήκες να επιτελέσουν αυτό τον ρόλο είναι η σωστή οργάνωσή , ανάπτυξη και στελέχωσή τους από επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους.

Η UNESCO (Εκπαιδευτική Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών) σε συνεργασία με την IFLA (Διεθνής Ένωση Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων και Οργανισμών), αναγνωρίζοντας τη σημασία των σχολικών βιβλιοθηκών και θεωρώντας την ύπαρξή τους ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης  έχει εκδώσει σχετικό Μανιφέστο[1].
Το Μανιφέστο της UNESCO, το οποίο έχει προωθηθεί προς όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου, δίνει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους που πρέπει να έχουν οι Σχολικές Βιβλιοθήκες.  

Δυστυχώς, σε Ελλάδα και Κύπρο οι Σχολικές Βιβλιοθήκες που ελέγχονται από το κράτος παραμένουν υποβαθμισμένες και υπολειτουργούν αποσυνδεδεμένες από την εκπαιδευτική διαδικασία. Στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου υπάρχουν βιβλιοθήκες, αυτές είναι ανοργάνωτες, χωρίς το κατάλληλο προσωπικό και δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν.
Η ανάπτυξη των βιβλιοθηκών είναι ένα πεδίο στο οποίο οι κυβερνήσεις αξίζει να επενδύσουν ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως είναι αυτή που διανύουμε, αφού τα κοινωνικά, παιδαγωγικά και πολιτιστικά οφέλη που θα αποκομίσει, μπορεί να μην μετριούνται με οικονομικά δεδομένα, αλλά είναι ανεκτίμητα!

Σημείωση: Με τον όρο «βιβλιοθήκη» δεν εννοούμε το γνωστό σε όλους έπιπλο με τα ράφια, ούτε καν το έπιπλο με τα ράφια γεμάτα βιβλία. Εννοούμε την  οργανωμένη κατάσταση η οποία  συμπεριλαμβάνει την στελέχωση της βιβλιοθήκης από ειδικούς, την ανάπτυξη και την ορθή λειτουργία της.

Ανδρέας Καπανδρέου

[1] UNESCO/IFLA School Library Manifesto 

(Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Διόραμα, τχ 1, Ιούλ-Αύγ 2015)

1 σχόλιο:

librarian είπε...

Σχολικές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα ποτέ δεν δούλεψαν. Όχι πως δουλεύουν οι άλλες (ακαδημαϊκές, δημόσιες κτλ.). Λείπουν οι εργαζόμενοι.