28 Δεκ 2013

Η βιογραφία του Ρήγα Φεραίου από τον Χριστόφορο Περραιβό

Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού / Χρ. Περραιβός. Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφίας Ιω. Αγγελόπουλου, 1860 [ανατύπωση: Αναστατικές Εκδόσεις, Διον. Νότη Καραβιά. Ά ανατύπωση 1973]

Το βιβλίο αυτό είναι μια πρωτογενής μαρτυρία για την ζωή του Ρήγα Φεραίου Βελεστινλή (1757-1798) από κάποιον που τον γνώρισε και έζησε τα γεγονότα από κοντά.

Όπως είναι γνωστό, ο Χριστόφορος Περραιβός ήταν ο άνθρωπος που συνελήφθηκε μαζί με τον Ρήγα από τις Αυστριακές αρχές, μετά από προδοσία, στην Τεργέστη, την 1η Δεκεμβρίου του 1797. Η κατηγορία ήταν η κατοχή και η διάδοση των επαναστατικών κειμένων του Ρήγα Φεραίου.
Ο Ρήγας στην κατάθεσή του κάλυψε τον Περραιβό ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος. Ο ίδιος κρατήθηκε και στάλθηκε στη Βιέννη όπου μαζί με άλλους εφτά συντρόφους του, όλοι Οθωμανοί υπήκοοι, παραδόθηκαν στον Σουλτάνο ο οποίος τους  καταδίκασε θάνατο.

Όσοι άλλοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση είχαν ευρωπαϊκά διαβατήρια απελάθηκαν από την Αυστρία. Ο Χρ. Περραιβός μετέβηκε στην Κέρκυρα όπου ξανατύπωσε τα δύο άσματα του Ρήγα που κατάφερε να διασώσει.

Όπως γράφει ο Περραιβός στη “Σύντομη βιογραφία” του, ο Ρήγας ήταν φιλόπονος, έξυπνος, ζωηρός, εύστροφος και αγαπητός σε όλους, πρόθυμος πάντα να εξυπηρετήσει τους πάντες.

Περιγραφή:
“Η βιογραφία του Ρήγα Φεραίου του Θετταλού από τον Χρ. Περραιβό. Επειδή η γενική ιστορία της Ελλάδας οφείλει να γνωρίζει τον υπέρ πατρίδος αγώνα”.

“Ο Χριστόφορος Περραιβός (1773-1863) ήταν ο μοναδικός από τους συλληφθέντες συντρόφους του Ρήγα που κατόρθωσε να αφεθεί ελεύθερος, προβάλλοντας την γαλλική υπηκοότητά του. Ο Περραιβός κατέφυγε στις αρχές του 1798 στη γαλλοκρατούμενη Κέρκυρα, όπου ανατύπωσε τον "Θούριο", και εν συνεχεία έλαβε μέρος στην Επανάσταση του 1821 στη Στερεά. Το 1836 ο Περραιβός δημοσίευσε τα "Πολεμικά Απομνημονεύματά" του και το 1857 την "Ιστορία του Σουλίου και της Πάργας" (βλέπε Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών αρ. 230). Η βιογραφία του Ρήγα (1757-1798), του "πρωτομάρτυρος της ελληνικής ελευθερίας", είναι το ώριμο έργο του Περραιβού, όπου εξιστορεί τον βίο και εξηγεί τα ιδεώδη του λαμπρού εθνεγέρτη, τον οποίο γνώριζε καλά όσο κανείς άλλος. Στη βιογραφία αναδημοσιεύεται ο "Θούριος" και εξηγείται από τον συγγραφέα η διάσωση του έργου του Ρήγα. Στο τέλος του βιβλίο ο Περραιβός κάνει σύντομη αναφορά σε παλαιότερες απελευθερωτικές προσπάθειες του έθνους, από τον Διονύσιο Σκυλόσοφο και τον Κοσμά τον Αιτωλό”.

[Το τελευταίο μέρος του βιβλίου έχει τίτλο: «ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΠΕΡΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»]

- Μπορείτε να κατεβάστε και διαβάστε ηλεκτρονικά τη βιογραφία του Ρήγα Φεραίου από τη Ψηφιοθήκη (Psifiothiki) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εδώ: http://invenio.lib.auth.gr/record/110941/

Δεν υπάρχουν σχόλια: