19 Οκτ 2020

Η ιστορία του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου (ΕΠΟΚ) με έτος ίδρυσης το 1947


Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.)  ιδρύθηκε το 1947 από ομάδα Ελλήνων Κυπρίων διανοουμένων και σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του καταστατικού του στοχεύει στην καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών.

Σκοποί του Ομίλου, σύμφωνα με το ιδρυτικό του καταστατικού είναι  η στενή επικοινωνία και πνευματική επαφή των μελών του, καθώς και η διεξαγωγή  συζητήσεων  και ερευνών   επί επιστημονικών και γενικότερων πνευματικών θεμάτων αναφερομένων πρωτίστως εις τα ελληνικά γράμματα και τέχνες καθ’ όλη  την συνεχή εξέλιξη   από την αρχαιότητα  μέχρι σήμερα, και επί σχετικών θεμάτων των άλλων πολιτισμένων χωρών, κυρίως των σχετιζομένων με την ανάπτυξη και καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού.

Παράλληλα, απώτεροι σκοποί του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου είναι  η όσον το δυνατόν ευρύτερη επίδραση  και ακτινοβολία του Ομίλου προς καλύτερη  κατανόηση  του ελληνικού πολιτισμού και η δι’ αυτού ανάπτυξη της πνευματικής ζωής της Κύπρου, καθώς και η σύσφιγξη  των πνευματικών  δεσμών της Κύπρου μετά της λοιπής Ελλάδος και η πνευματική επικοινωνία αυτής μετά των άλλων πολιτισμένων χωρών.

Πρώτος Πρόεδρος του Ομίλου υπήρξε ο ιδρυτής του, Κωνσταντίνος Σπυριδάκης, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Υπουργός Παιδείας, με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Δεύτερος Πρόεδρος και μέχρι του θανάτου του, διετέλεσε ο δραστήριος Ελληνοκεντρικός λογοτέχνης Κύπρος Χρυσάνθης, τον οποίο διαδέχθηκε ο Κώστας Χατζηστεφάνου.  Ακολούθησεν η Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου και ο Κώστας Γιωργαλλίδης.  Παρούσα Πρόεδρος είναι η Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή.

Ο Ε.Π.Ο.Κ. εκδίδει από το τέλος του δευτέρου έτους της ιδρύσεώς του ετήσιο Δελτίο, το οποίο το 1960 μετονομάσθηκε σε  «Φιλολογική Κύπρο», συμμετέχει ενεργά με διάφορες εκδηλώσεις στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας  και για την όλη προσφορά του  το 1979 βραβεύθηκε  από την Ακαδημία Αθηνών.

Η «Φιλολογική Κύπρος» εστιάζεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από μικρές ή εκτενέστερες μελέτες και λογοτεχνικά κείμενα, που διανθίζονται με μαυρόασπρα σχέδια ή φωτογραφίες ζωγραφικών έργων Κυπρίων δημιουργών, ενίοτε δε συμπληρώνεται και από ειδικό προσάρτημα.

Ο Ε.Π.Ο.Κ.  επίσης έχει στο ενεργητικό του αξιόλογες  λογοτεχνικές  και φιλολογικές εκδόσεις.  Στόχος του είναι η εξακτίνωση του έργου του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με τη συνεργασία ομοειδών και άλλων πολιτισμικών συνδέσμων.

Τρέχων Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΟΚ

Μαρούλα Βιολάρη Ιακωβίδου, Επίτιμη Πρόεδρος

Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή,   Πρόεδρος

Γιώργος Αρέστη,   Αντιπρόεδρος & Ταμίας

Λουκία Χατζημιχαήλ,   Γραμματέας

Νέαρχος Κληρίδης,   Μέλος

Ευγενία Πέτρου Ποιητού,   Μέλος

Χλόη Βερίτη,  Μέλος

Πολύδωρος Παπαϊακώβου,   Μέλος

Ανδρέας Καπανδρέου,  Μέλος

Περισσότερα: https://epokcy.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: