4 Μαΐ 2013

Οι 5 αρχές του Ranganathan για τη βιβλιοθηκονομία


Ο Ινδός μαθηματικός και βιβλιοθηκονόμος  S. R. Ranganathan (1892-1972) καθιέρωσε, το 1931, πέντε αρχές για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, οι οποίες έγιναν διεθνώς γνωστές και αποδεκτές ως (Five Laws of Library Science):

1. Books are for use

2. Every reader his [or her] book.

3. Every book its reader

4. Save the time of the reader

5. The library is a growing organism


1. Τα βιβλία είναι για χρήση: Τα βιβλία πρέπει να είναι προσβάσιμα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αναγνώστες (η έμφαση να δίνεται, πλέον, στη χρήση του βιβλίου και όχι στην αποθήκευση και φύλαξή του).


2. Κάθε αναγνώστης έχει το βιβλίο του: Ο κάθε αναγνώστης πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάποιο βιβλίο που τον ενδιαφέρει. Επιπλέον, οι βιβλιοθηκονόμοι πρέπει να γνωρίζουν τις ανάγκες των χρηστών και οι συλλογές των βιβλιοθηκών πρέπει να καλύπτουν  τις ανάγκες αυτές. Οι βιβλιοθήκες θα πρέπει να ενημερώνουν το κοινό και να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους. 


3. Κάθε βιβλίο έχει τον αναγνώστη του: Κάθε βιβλίο της συλλογής είναι δυνητικά χρήσιμο για κάποιον αναγνώστη.  Αν ένα βιβλίο δεν χρησιμοποιείται συχνά, χρειάζεται να «εκτεθεί» σε ομάδες αναγνωστών οι οποίες, πιθανόν να το έβρισκαν χρήσιμο. Η αρχή αυτή βρίσκει εφαρμογή και στην πολιτική της ελεύθερης πρόσβασης στα ράφια της βιβλιοθήκης. 


4. Εξοικονομήστε χρόνο για τον αναγνώστη: Αυτός ο νόμος αφορά τη σωστή οργάνωση των βιβλιοθηκών. Δηλώνει ότι εάν κάποιος αναγνώστης βρει αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι πιο ικανοποιημένος, οπότε και η βιβλιοθήκη στο σύνολο θα είναι πιο αποτελεσματική και εξυπηρετική.


5. Μια βιβλιοθήκη είναι ένας αναπτυσσόμενος οργανισμός: Η βιβλιοθήκη πρέπει να αναπτύσσεται σωστά τόσον όσον αφορά στη συλλογή και στους χώρους της, αλλά και όσον αφορά στο προσωπικό και στους χρήστες που εξυπηρετεί.


*Οι αρχές αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: