20 Μαΐ 2012

Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκες : Εκπαίδευση και ΑξιολόγησηΤο άρθρο αυτό περιγράφει τις νέες τάσεις που επικρατούν στον τομέα των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης μέσα στις βιβλιοθήκες. Ασχολείται επίσης με μεθόδους εκπαίδευσης αλλά και αξιολόγησης των πηγών αυτών.

Ανδρέου, Ανδρέας Κ. Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση. Στο βιβλίο "Από τη Βιβλιοθηκονομία στην Επιστήμη της Πληροφόρησης: μελέτες προς τιμήν του Γ. Μ. Κακούρη". Αθήνα: Τυπωθήτω, 2005.


*(Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον κ. Γιώργο Μ. Κακούρη ο οποίος που μου δίδαξε τις «Αρχές Βιβλιοθηκονομίας», ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 1991-1992).

Εισαγωγή 

Οι εξελίξεις στον τομέα της νέας τεχνολογίας δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστες τις βιβλιοθήκες και γενικότερα τα κέντρα πληροφόρησης σε όλο τον κόσμο. Στην εποχή της πληροφόρησης που ζούμε, οι βιβλιοθήκες έχουν μετεξελιχθεί σε οργανισμούς ανάκτησης, οργάνωσης και διάθεσης παντός είδους πληροφοριών, τόσο σε παραδοσιακή, αλλά κυρίως σε ηλεκτρονική μορφή. Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή που έγινε στις βιβλιοθήκες είναι η εισαγωγή των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης σε αυτές και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών. Ηλεκτρονικές ονομάζουμε τις πηγές που παρέχουν πληροφόρηση σε ηλεκτρονική ή / και ψηφιακή μορφή, και οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). Κάθε σύγχρονη βιβλιοθήκη έχει σαν στόχο τη διασφάλιση πρόσβασης των χρηστών της στις απαραίτητες για αυτούς πληροφορίες. Οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη προκειμένου να έχουν πρόσβαση στον διαρκώς αυξανόμενο όγκο ηλεκτρονικών (και όχι μόνο) πληροφοριών. Οι ηλεκτρονικές πηγές έγιναν πλέον απαραίτητες στους χρήστες και οι βιβλιοθήκες προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις των χρηστών τους μετεξελίχθηκαν σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. “Η φράση ηλεκτρονική βιβλιοθήκη όπως και μερικές άλλες [φράσεις] όπως ψηφιακή βιβλιοθήκη, νοητή βιβλιοθήκη, δικτυωμένη βιβλιοθήκη, βιβλιοθήκη χωρίς όρια και μερικές φορές υβριδική βιβλιοθήκη, χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας στις βιβλιοθήκες” (Tedd, 1999) Παρόλα αυτά, οι ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση και καθοδήγηση από τη βιβλιοθήκη ή τον οργανισμό που τις παρέχει. Η αξιολόγηση τόσο της χρήσης (ποιοτικής και ποσοτικής) των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, όσο και της εκπαίδευσης που παρέχεται για την ορθή χρήση των πηγών αυτών, είναι επίσης πολύ σημαντική. Η αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει τη βιβλιοθήκη να εντοπίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών της, να εντοπίσει τυχών αδυναμίες και να βελτιώσει τις υπηρεσίες της. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ...


Τα πλήρη στοιχεία του βιβλίου στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο είναι:

Μελέτες προς τιμήν του Γ. Μ. Κακούρη / επιμέλεια Χρήστος Παπατσικουράκης και Ανέστης Σίτας.  Αθήνα : Τυπωθήτω, 2005

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Οφείλοντας να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις της εξέλιξης νέων επιστημονικών κλάδων και πεδίων δράσης στη χώρα μας και που αποτελούν βασικές αξίες της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Πληροφόρησης, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσουμε μία τέτοια περίπτωση στο πρόσωπο και την προσφορά του Γ.Μ. Κακούρη. Ανταποδίδοντας το ελάχιστο για όλα όσα προσέφερε στον χώρο αυτό, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του συλλογικού τόμου. Καθώς οι απαιτήσεις στο έργο του βιβλιοθηκονόμου, και εν τέλει του επιστήμονα της πληροφόρησης, δεν είναι στατικές, έχουν προστεθεί νέες ανάγκες, νέες μέθοδοι και νέα εργαλεία οργάνωσης της γνώσης, στον τόμο αυτόν παρουσιάζονται προβληματισμοί και προτάσεις για την εκπαίδευση του παρέχεται από τις Σχολές Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφόρησης στο πλαίσιο του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος, καθώς και μελέτες που αφορούν τα προγράμματα πληροφοριακής παιδείας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Γίνεται αναφορά στην εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων διοίκησης των βιβλιοθηκών και νέων εργαλείων για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση των τάσεων, των αντιλήψεων και των προσδοκιών των χρηστών. Για την οργάνωση της γνώσης, πριν τη διάθεσή της στον χρήστη, είναι απαραίτητα τα ανάλογα συστήματα και εργαλεία, στο πλαίσιο ενός υβριδικού περιβάλλοντος, συμβατικού και ψηφιακού ταυτόχρονα. Τα ζητήματα αυτά πραγματεύονται οι μελέτες που αφορούν την Ταξινόμηση Dewey και τις νέες τάσεις των συστημάτων οργάνωσης της γνώσης. Η σημερινή εποχή, με τις διαρκείς αλλαγές, είναι αυτή που μεταμορφώνει και ορίζει τους στόχους και το περιεχόμενο της επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας. Κανένας άλλος επιστημονικός κλάδος, εκτός ίσως από αυτούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, δεν δέχτηκε και δεν συνεχίζει να δέχεται τόσο μεγάλες αλλαγές σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα και ενδεικτικό της τάσης αυτής, η αλλαγή, ή τουλάχιστον η προσθήκη, του νέου όρου στην ονομασία της επιστήμης. Από τη Βιβλιοθηκονομία, στην Επιστήμη της Πληροφόρησης...


Στον τόμο  "Από τη βιβλιοθηκονομία στην επιστήμη της πληροφόρησης" συμμετέχουν με άρθρα τους οι συγγραφείς: Αλεξανδράκη, Μαρία || Ανδρέου, Ανδρέας Κ. || Αράχωβα, Τόνια ||Νικητάκης, Μιχάλης || Ντελόπουλος, Κυριάκος, 1933- || Παπάζογλου, Αλεξάνδρα ||Τσάφου, Σταματίνα || Τσιμπόγλου, Φίλιππος Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: