24 Μαρ 2012

Βλασφημία και αθεϊσμός [στη λογοκρισία]

Αθεϊσμός ονομάζεται η άρνηση ύπαρξης του – οποιουδήποτε -  Θεού. Βλασφημία είναι ο ανόσιος και ασεβής λόγος, στην περίπτωση μας γραπτός, εναντίον του Θεού ή άλλων ιερών προσώπων και πραγμάτων.  

Ο αθεϊσμός και η βλασφημία εκφραζόμενες άμεσα ή έμμεσα μέσα από λογοτεχνικά ή επιστημονικά κείμενα προκαλούσαν πάντα, από αρχαιοτάτων χρόνων, την αντίδραση της εκάστοτε εκκλησίας και των πιστών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: