26 Μαρ 2014

Από την πραγματικότητα στο ιδεώδες, μέσω του εφικτού: μια ξεχασμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση και την ανάπτυξη της Κυπριακής Βιβλιοθήκης

Το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Κυπριακής Βιβλιοθήκης παραδόθηκε με επισημότητα, από τους συγγραφείς*, στον τότε Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Ανδρέα Δημητρίου τον Φεβρουάριο του 2010. Αν το σχέδιο ξεκινούσε στην ώρα του θα ολοκληρωνόταν μέχρι το 2015.

Από τότε άλλαξαν κυβερνήσεις και υπουργοί και το σχέδιο ξεχάστηκε στα συρτάρια του Υπουργείου. 


*Τσιμπόγλου, Φίλιππος Χ. και Ανδρέου, Ανδρέας Κ. Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης: από την πραγματικότητα στο ιδεώδες, μέσω του εφικτού. Λευκωσία, 2010. [Πρόταση που παραδόθηκε, ενώπιων δημοσιογράφων, στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Ανδρέα Δημητρίου, στις 9 Φεβ. 2010.]

 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης 2010-2014. Από την πραγματικότητα στο ιδεώδες, μέσω του εφικτού


Σύνοψη

1. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης αποτελεί το πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης μεταξύ Πολιτείας και Κυπριακής Βιβλιοθήκης για άμεση αναβάθμιση του ρόλου της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

2. Παράλληλα συνιστά οδηγό και κείμενο βάσης για την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την έναρξη συγκεκριμένων δράσεων και λειτουργιών με άμεσα, ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

3. Σταδιακά, από το πρώτο έτος εφαρμογής του σχεδίου και μέχρι το τέλος της πενταετίας η Κυπριακή Βιβλιοθήκη προβλέπεται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις σε πόρους, θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και δραστηριότητες ώστε να  καταστεί αντάξια της Κύπρου και ισάξια των ομολόγων Ευρωπαϊκών Εθνικών Βιβλιοθηκών.

4. Εντός της πενταετίας 2010-2014, η Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα καταστεί «κλασσική εθνική βιβλιοθήκη» με πρώτιστη αποστολή τη συγκέντρωση και διατήρηση της πνευματικής κληρονομιάς της γραμματειακής παραγωγής της χώρας και της διεθνούς παραγωγή που αναφέρεται ή αφορά στην Κύπρο.

5. Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα αναλάβει δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλες κατηγορίες βιβλιοθηκών της Κύπρου και του εξωτερικού, ώστε να αναδειχθεί στην επόμενη πενταετία 2015-2019 σε «σύγχρονη εθνική βιβλιοθήκη» ανάπτυξης υποδομών για βιβλιοθήκες, όπου η έμφαση δίνεται στο συντονισμό, τη διευκόλυνση, την καθοδήγηση και την προσφορά υπηρεσιών προς βιβλιοθήκες. Στο Σχέδιο τεκμηριώνεται η ανάγκη ενίσχυσης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης σε: στελέχωση,  εξοπλισμό, υποδομές, προσβάσεις, προϋπολογισμό, νομικό καθεστώς, κτηριακό, τεχνογνωσία, συνεργασίες.

6. Προτείνονται συγκεκριμένες μετρήσεις μεγεθών, συγκριτικές αποτιμήσεις και  Βασικοί Δείκτες Απόδοσης που θα διευκολύνουν την αυτοαξιολόγηση και την ανάληψη βελτιωτικών δράσεων αλλά και την δικαιολόγηση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας.

7. Περιλαμβάνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με βάση τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνει κάθε χρόνο η Κυπριακή Βιβλιοθήκη.

8. Προτείνεται σταδιακή αύξηση των διατιθέμενων πόρων ώστε αφενός να  απορροφηθούν χωρίς προβλήματα οι αυξανόμενοι πόροι και αφετέρου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ Κυπριακής Βιβλιοθήκης και Ευρωπαϊκών Εθνικών Βιβλιοθηκών.

9. Το κόστος για την εξαετία 2010-2015 εκτιμάται σε 6.5 εκατ. €. Προβλέπεται πρόσληψη  είκοσι περίπου επιστημόνων πληροφόρησης και άλλων ειδικοτήτων.

10. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα και έναν ενιαίο χώρο βιβλιοθηκών, στον οποίο η αναβαθμισμένη Κυπριακή Βιβλιοθήκη θα αποτελεί σημαντική συνιστώσα.

11. Για την επιτυχή υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης είναι απαραίτητη η υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων και συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών και φορέων. 

12. Για το στεγαστικό: Οι ανά τον κόσμο κρατικές και εθνικές βιβλιοθήκες είθισται να στεγάζονται σε κτήρια μνημειώδη, εμβληματικά, ώστε όχι απλώς να εξυπηρετούν την αποστολή τους αλλά ταυτόχρονα να προϊδεάζουν αναλόγως για την εκτίμηση που έχει έκαστος λαός για την πνευματική του κληρονομιά και δημιουργία. Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της πολιτείας θα αρχίσει την εκπόνηση ενός σχεδίου για ανέγερση ενός τέτοιου κτηρίου, στο οποίο θα μπορεί να στεγαστεί οριστικά, μόνιμα και αξιοπρεπώς η ΚΒ και οι υπηρεσίες της.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόταση εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: