20 Ιουν 2020

Poco più vuoto: η ποιητική συλλογή του Ανδρέα Γεωργαλλίδη "Ελάχιστα περισσότερο άδειο" στα Ιταλικά


Poco più vuoto
μετάφραση στα ιταλικά της ποιητικής συλλογής Eλάχιστα περισσότερο άδειο,
έργο του Ανδρέα Γεωργαλλίδη
Κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ιταλία από τον εκδοτικό οίκο Kimerik το έργο Poco più vuoto μετάφραση του έργου Ελάχιστα περισσότερο άδειο του Ανδρέα Γεωργαλλίδη. Η ποιητική συλλογή έχει μεταφραστεί στα ιταλικά από την έγκριτη μεταφράστρια Ειρήνη Χαρή. 
Στο οπισθόφυλλο παρατίθεται σύντομο σημείωμα από τη Μαρία Σγουρίδου, καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη εκδοθεί στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά και πρόκειται να εκδοθεί στα Ισπανικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Περσικά κατά το έτος 2021. 
Ο ποιητής στο εισαγωγικό του σημείωμα μεταξύ άλλων αναφέρει: «Αυτό το βιβλίο αποτελείται από μετρημένες λέξεις, οι οποίες δεν κατόρθωσαν να συναντηθούν σε στίχους ενός ποιήματος, στίχους που να μιλούν αληθινά για τον εαυτό τους. Συνεπώς, οι αντι-στίχοι του βιβλίου αυτού, δεν φιλοδοξούν την κατανόησή τους και δεν διεκδικούν καμιά φιλοξενία στον χώρο του νοήματος. Αφού λοιπόν ο αναγνώστης αναγνωρίσει αυτήν την ανυποχώρητη ιδιαιτερότητα, είναι δυνατό να υποψιαστεί πως μπορεί να δραπετεύσει αμετανόητα από εκείνο το άπειρο δάσος των θολών σκιών του Είναι»
Μία από τις ποιητικές στιγμές της συλλογής είναι η ακόλουθη:
«στον χώρο των αφαιρέσεων αυτοπροαφαιρούμαι –
ψαράς μιας στεγνής θάλασσας·
ξανασκάβω το καθαρό νερό»

* O Ανδρέας Γεωργαλλίδης σπούδασε Παιδαγωγικά, Ιστορία-Αρχαιολογία και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Aκολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Paris Ι-Panthéon-Sorbonne και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στη Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο του Sussex (UK). Εξέδωσε επτά ποιητικές συλλογές και το ποιητικό του έργο έχει μεταφραστεί και εκδοθεί σε δεκαέξι γλώσσες. Είναι ο συγγραφέας του έργου From Theory to Mysticism: the Unclarity of the NotionObjectin Wittgensteins Tractatus (Cambridge Scholars 2018) το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά σε μετάφραση του ιδίου (Ίαμβος 2018). Επιπρόσθετα, μετέφρασε στα ελληνικά τα έργα Tractatus Logico-Philosophicus (Ίαμβος 2016) και Wittgenstein and the Tractatus (Ίαμβος 2019). Είναι ο επιμελητής του έργου Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus το οποίο θα κυκλοφορήσει κατά το έτος 2021 από τις εκδόσεις Cambridge Scholars.
Poco più vuoto
traduzione in Italiano della raccolta poetica ελάχιστα περισσότερο άδειο
opera di Andrea Georgallides[1]
Dalla Casa editrice Kimerik è stata pubblicata di recente in Italia l’opera Poco più vuoto in traduzione dall’opera ελάχιστα περισσότερο άδειο di Andreas Georgallides. La raccolta poetica è stata tradotta in italiano da un’autorizzata traduttrice Irene Chari. Sulla retrocopertina del libro si dispone una breve annotazione da Maria Sgouridou, Professoressa di Letteratura Comparata, Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell’Università Capodistriaca di Atene. Ne vale la pena menzionare che la specifica opera è stata pubblicata in greco, in inglese ed in francese mirando a una traduzione in Spagnolo, in Tedesco, in Russo ed in Persiano nell’anno 2021. 
Il poeta nella sua prefazione riferisce tra l’altro: Questo libro è composto da parole contate, le quali non sono riuscite a incontrarsi in versi di un poema, in versi che parlano veramente per loro stesse. Di conseguenza gli anti-versi di questo libro non hanno l’ambizione di essere concepiti e non pretendono nessuna ambizione nello spazio del significato. Poiché il lettore riconosca questa ostinata particolarità, gli è possibile presumere che possa fuggire senza pentirsi da quel bosco infinito di ombre oscure dell’Essere. 
Uno dei momenti poetici della raccolta è il seguente:
 nello spazio delle detrazioni mi auto-astraggo –
pescatore di un mare asciutto;
riscavo l’acqua pulita

 [1] Andreas Georgallides ha conseguito la laurea (BA) in Scienze pedagogiche, (BA) in Storia-Archeologia e la laurea (Minor BA) in Filosofi a presso l’Università di Cipro. Ha conseguito la laurea magistrale (Master) in Filosofi a presso l’Università di Parigi Ι Panthéon-Sorbonne e ha ottenuto il dottorato (PhD) in Filosofi a presso l’Università del Sussex nel Regno Unito. Ha rilasciato le raccolte poetiche: Half-lines Running Contrary (1998), Frozen Void at 516° C (2001), Locked Seas (2003), When the Piano Sinks (2004), Colours across Colours (2007), The Piano Abated (2011) in forma digitale e la raccolta poetica barely more empty (2018). Le sue opere poetiche sono state tradotte in sedici lingue. È autore dell’opera From Theory to Mysticism: the Unclarity of the Notion ‘Object’ in Wittgenstein’s Tractatus (Cambridge Scholars, 2018), pubblicata in lingua greca e tradotta dall’autore stesso (Edizioni Iamvos, 2018). Ha inoltre tradotto in greco le opere Tractatus Logico-Philosophicus (Edizioni Iamvos, 2016) e Wittgenstein and the Tractatus (Edizioni Iamvos, 2019). Nel 2019 è stato premiato con la Medaglia d’argento dall’Accademia delle Scienze, delle Lettere e d’Arte di Parigi per il suo contributo collettivo in poesia.


Δεν υπάρχουν σχόλια: