27 Απρ 2017

Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) απο τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

ΑΝδρέου, Ανδρέας Κ. και Ζέρβας, Μάριος. Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης των αρχείων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) απο τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου., 2003 . In 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Σέρρες (GR), 12-14 Νοεμβρίου 2003. [Conference paper]

Το πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης των Αρχείων Προφορικής Ιστορίας του ΚΕΕ ήτοι:

 • Αρχείο Προφορικής παράδοσης
 • Λαογραφικό Αρχείο
 • Αρχείο Παλαιών Πολεμιστών
 Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία αλληλοσυνδεόμενα υποέργα:
 • Το υποέργο Ι περιλαμβάνει την εισαγωγή δεδομένων, δηλαδή την καταλογογράφηση 10297  έντυπων δελτίων των τριών Αρχείων και τη διαχείρισή τους από το ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών δεδομένων ΑΒΕΚΤ έκδοση 5.
Η Καταλογογράφηση των εγγραφών βασίστηκε στους ACCR2 και κρατήθηκαν οι ταξιθετικοί αριθμοί που είχε ορίσει το ΚΕΕ. Όλες οι λέξεις των περιεχομένων θα χρησιμοποιούνται από το σύστημα ως λέξεις κλειδιά κατά την εύρεση.
 • Το υποέργο ΙΙ περιλαμβάνει τη ψηφιοποίηση του συνόλου του υλικού των Αρχείων που αποτελείται από 7046 ηχοκασέτες και 3021 φωτογραφίες καθώς και τη σύνδεσή τους με τη βάση δεδομένων.
Η ψηφιοποίηση του υλικού κρίθηκε απαραίτητη  για σκοπούς συντήρησης,  διαφύλαξης, καλύτερης διαχείρισης αλλά και για μελλοντική επεξεργασία.

Προδιαγραφές για την Ψηφιοποίηση του ηχητικού Υλικού

Μεταφορά σε ψηφιακή μορφή με φορέα καταγραφής το DVD (Digital Video Disk= ψηφιακός βιντεόδισκος). Η χωρητικότητα ενός ψηφιακού δίσκου (DVD) είναι 4,7 GB  Αναλυτικότερα, ένας ψηφιακός δίσκος ( CD-ROM) χωράει μία ώρα περίπου σε αρχείο ήχου Audio (.WAV) και δέκα έως δώδεκα ώρες, ανάλογα με το συντελεστή συμπίεσης και την ποιότητα ηχογράφησης, σε μορφή αρχείου ήχου MP3. Η χωρητικότητα ενός ψηφιακού δίσκου (DVD) σε ηχητικά δεδομένα μορφής MP3 υπολογίζεται σε  περίπου 50 ώρες, σύμφωνα με τον επιλεγμένο αλγόριθμο συμπίεσης.

Ο μορφότυπος του αρχείου έγινε σε MP3 (Αρχικά MPEG-3, Moving Pictures Experts Groups- Συμπίεση και ανάκτηση πληροφοριών σε μορφή ήχου, σχεδιασμένο για την τεχνολογία των ψηφιακών δίσκων). Η μεταφορά έγινε σε μορφότυπο αρχείου MP3. Ο μορφότυπος αυτός έχει επιβληθεί παγκοσμίως σαν η εγκυρότερη μορφή μεταφοράς αρχείων ήχου σε ψηφιακή μορφή. Υπερτερεί έναντι του μορφότυπου Audio (.WAV) στο βαθμό συμπίεσης των δεδομένων και συνεπώς το αρχείο ήχου που θα αποθηκευτεί σε μορφότυπο MP3, είναι ευκολότερα διαχειρίσιμο.

Εξοπλισμός και Διαδικασία Ψηφιοποίησης

Για την ψηφιοποίηση του υλικού χρησιμοποιείτε ο ακόλουθος εξοπλισμός

 1. 8 κασετόφωνα Marantz 201
 2. 1 ψηφιακή κονσόλα υποδοχής focusrite Octopre
 3. 2 υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας
 4. 1 DVD Writer
 5. 2 εξωτερικοί δίσκοι χωρητικότητας 250 Mb ο καθένας
 6. 1 κάρτα ήχου  με 3 εξόδους ADAT
 7. λογισμικό Nuendo
 8. λογισμικό Wavelab
Τα κασετόφωνα είναι συνδεδεμένα μέσω του καλωδίου RCS multi-cord cable στην κονσόλα focusrite octopre. H ψηφιακή κονσόλα είναι συνδεδεμένη μέσω της ψηφιακής εξόδου  ADAT 24-bit/96 Khz και της οπτικής ίνας  στην ψηφιακή πόρτα της κάρτας ήχου Stenberg Nuendo 96/52. Η πιο πάνω κάρτα είναι εγκαταστημένη στον ένα από τους δύο σταθμούς εργασίας. Ο ήχος περνώντας μέσα από την κάρτα ήχου τυγχάνει επεξεργασίας στην συνέχεια από το πρόγραμμα Steinberg Nuendo και τοποθετείτε σε αρχεία wav. Τα αρχεία wav επεξεργάζονται στην συνέχεια από το πρόγραμμα wavelab και τοποθετούνται στα τελικά αρχεία ήχου mp3.
Στο δεύτερο σταθμό εργασίας τα αρχεία μεταφέρονται σε DVD ( 2 αντίτυπα).
        
 • Το υποέργο ΙΙΙ ολοκληρώνει το πρόγραμμα με τη δημιουργία δικτυακού τόπου που θα λειτουργεί ως ενδιάμεσο περιβάλλον σύνδεσης των ψηφιακών αρχείων μεταξύ τους με τρόπο που να επιτρέπει την  αναζήτηση και αξιοποίηση του περιεχομένου των Αρχείων από τον ερευνητή.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιοποίηση, Βιβλιοθήκη, Αρχεία, Ηχογραφήσεις, Φωτογραφίες, Προφορική Παράδοση, Ιστορία, Κύπρος, Πανεπιστήμια.


 Διαβάστε ολόκληρη την παρουσίαση εδώ...


Δεν υπάρχουν σχόλια: