ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άλλες Δραστηριότητες


Μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού), Ιουν. 2021-Δεκ. 2023.


Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη η οποία συστάθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για την τριετία 2017-2020. 

Ιδιοκτήτης του Βιβλιολογικού ιστολογίου: @Ανδρέας Καπανδρέου που ασχολείται με τη λογοτεχνία, τα βιβλία, τον πολιτισμό και τη βιβλιοθηκονομία.

Συντάκτης στην ηλεκτρονική πύλη για το βιβλίο Bookia.gr.

Υπεύθυνος - Συντονιστής του E-LIS (E-prints in Libraryand Information Science) για την Κύπρο (2006- ). 

Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων - Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ)[2007-2010]. 

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας GreekLIS: (Greek Librarians and Information Scientists) [2006-2010]. 

Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ).

Μέλος της (British) Library Association (L.A.).

Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Θεσσαλονίκης 1993-1994.