ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδές


Εργασία:

  • Φεβ. 1996 - Σήμερα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη (Λειτουργός Πανεπιστημίου Α').
  • Ιουν. 2021- Σήμερα: Μέλος Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού).
  • [Ακαδημαϊκά έτη 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004: Διδασκαλία του μαθήματος «Βιβλιοθηκονομίας» στο πλαίσιο των Επιμορφωτικών Μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού].