ΕΡΓΑΣΙΑ

*1/2/1996 – Σήμερα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη.

*[Ακαδημαϊκά έτη 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004: Διδασκαλία του μαθήματος «Βιβλιοθηκονομίας» μέσα στα πλαίσια των Επιμορφωτικών Μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού].

*1/11/ 1995 – 31/1/1996: Frederick Institute of Technology, Βιβλιοθήκη.

*4/6/1995 – 11/8/1995: Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου, Βιβλιοθήκη.

*3/10/1994 – 7/4/1995: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη.